bakgrund svedje 714x170


Årsstämma

Björkö delägarlag håller ordinarie stämma onsdag 27 mars 2019 kl. 18 i Björkö uf Stjärnans lokal. Alla ärenden som skall behandlas bör inlämnas till delägarlaget inom januari månad.

Web design by: Lingvafix Communications