bakgrund svedje 714x170


Valsörarna

Sjöbevakningsstationen riven

2016 revs sjöbevakningsstationen och marken sanerades. Bastu och uthusbyggnad uthyres tillsvidare åt Björkö båtklubb. Samarbete med olika intressenter för framtida användningsändamål av området.

Web design by: Lingvafix Communications