bakgrund svedje 714x170


Muddring

Med muddring avses maskinellt avlägsnande av jordmaterial och slam från bottnen av ett vattenområde.

För att få genomföra en muddring på  Björkö samfällighets område skall en skriftlig anhållan därom lämnas in till delägarlaget. Anhållan behandlas av styrelsen och beslutet tillkännages skriftligen till den sökande. Avgiften för ett muddringstillstånd är 50€.

En mall för muddringsanhållan finns nedan.

Förutom markägarens tillstånd lämnas även en anmälan om muddring in till NTM-centralen. Elektronisk blankett samt ytterligare information finns på deras webbsidor, länk här.

Spara

Bilaga/Liite:
Download this file (Muddringsanhållan mall.pdf)Muddringsanhållan mall.pdf[ ]424 kB
Web design by: Lingvafix Communications