bakgrund svedje 714x170


Kartläggning av båthus

Delägarlaget har enligt stämmobeslut från år 2016 beslutat att uppgöra arrendekontrakt omfattande 30 år för samtliga sjöbodar och båtplatser vid Svedjehamn. Som första skede görs en kartläggning av ägoförhållandena för sjöbodar.

Inga arrendeavgifter kommer att uppbäras för sjöbod. För de fåtal sjöbodar som är i kommersiellt bruk uppbärs dock redan sedan tidigare en arrendeavgift på 120€.

Innehavare ombeds att utreda ägoförhållandena för respektive sjöbod. Utredningen sker på en blankett som tillsänts de berörda under maj och juni 2017. För de två större gemensamma båthusen som finns vid Svedjehamn samlas uppgifterna in av Kjell Nyback (Bodströmskan) och Jan-Anders Nord (det andra båthuset). Kjell och Jan-Anders kontaktar dem som har del i båthusen.

De efterfrågade uppgifterna returneras till delägarlaget innan utgången av augusti 2017.

Web design by: Lingvafix Communications