bakgrund svedje 714x170


Om Björkö delägarlag

svedjehamn 300x200Björkö delägarlag är namnet på det delägarlag, som förvaltar Björkö bys gemensamma områden.

Delägare är de mark- och vattenägare, som äger andelar i Björkö bys gemensamma områden.

Delägarstämman är delägarlagets beslutande organ. Ordinarie delägarstämma skall hållas inom mars månad.

Styrelsen är förberedande och verkställande organ.

 

Web design by: Lingvafix Communications