bakgrund svedje 714x170


Delägarlagets verksamhet

Björkö delägarlag förvaltar de land- och vattenområden som ägs av delägarlaget i Björkö by och till delägarlagets huvudsakliga verksamhet hör att:

saltkaret 150x2501) Att förvalta de mark och vattenområden som ägs gemensamt

Utarrendering eller uthyrning

 • tomtmark för sommarstugor
 • betesmark för boskap
 • av jakträtt till Björkö jaktklubb
 • båt- och bilplatser
 • område för strandbodar

Skogsbruk

2) Bevaka samfällighetens intressen i samhället

3) Hamnområdet I Svedjehamn

 • Underhåll av vägar och parkeringsplatser
 • Upplåta mark för båthamnar enligt delägares och sommarstugägares  behov enligt uppgjord plan för hamnområdet
 • Upplåta mark för strandbodar och anvisa deras placering enligt uppgjord plan för hamnområdet

4) Hamnområdet vid Kåtåran

 • Hyra ut bilparkeringsplatser
 • Hyra ut båtplatser
 • Underhåll av hamnområdet

 

Spara

Web design by: Lingvafix Communications