bakgrund svedje 714x170


Fredningen i Björkö

karta natura o strandskydd bjorkoFredningen i Björkö som genomfördes år 2006 enligt Natura 2000 och strandskyddsprogrammet.

Kartan visar gränsen för Strandskydd och Natura 2000 samt skyddat samfällt ägt vatten och landområde (grönt)

Storleken på det fredade gemensamt ägda området är totalt ca 9 974 ha

  • Land = ca 1.363 ha och
  • Vatten = ca 8 611 ha

117 st fritidshustomter (byggrätter) ersattes av staten som tyvärr betyder att:

  • det blev 117   sommarvillatomter mindre i området
  • 117  familjer blev utan  sommarstuga.

Av byns samägda vatten och landområden är totalt  90,9 % fredat  då tidigare fredade Valsörarna - Björkögrundens naturskyddsområde medräknas.

Totalt naturskyddad areal  = 19.221 ha av samägt område. Av hela byns yta är 78,3 % fredad.

Bilaga/Liite:
Download this file (utdrag_av_fredningsbeslutet_bjorko_skargard.pdf)Utdrag ur fredningsbeslutet[Miljöcentralens beslut 19.6.2006 (vain ruotsiksi)]238 kB
Web design by: Lingvafix Communications